Woningbouw

In vergelijking met een aantal andere Europese landen heeft België een vrij oud woningbestand. Daar waar gemiddeld in Europa 11% van de woningvoorraad van vóór 1919 dateert en 12% van tussen 1919 en 1945 is dit voor België, respectievelijk 15% en 17%.

De relatieve ouderdom van de Belgische woningmarkt kent verschillende oorzaken. Zo is er de – in vergelijking met vele andere landen – vroege industrialisatie. Gedurende de 19de eeuw zijn in vele Belgische steden en in het Waalse steenkoolbekken snel, heel veel woningen gebouwd. Zelfs al waren deze woningen voor die tijd niet slecht, ze beantwoorden intussen niet meer aan de huidige woonnormen en/of zijn in een slechte staat. Vele van die woningen zijn vandaag nog bewoond.

De groei van de woningvoorraad na Wereldoorlog II is lager in België dan in vele andere Europese landen. Met 20% groei van de woningvoorraad tussen 1950 en 1985 blijft België ver onder de 51% in Nederland. Dit wil ook zeggen dat daar waar België, in 1950, nog over de meeste woningen beschikte (uitgedrukt per 1000 volwassenen), andere landen nu een inhaalbeweging hebben gemaakt en België zelfs ruim hebben voorbij gestoken waardoor de meeste landen van een krappe naar ruime(re) markt zijn geëvolueerd terwijl dit in België eerder omgekeerd is.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *