Bevolking

Thema’s > Bevolking

Het totale aantal inwoners van België bedroeg in 2002 10.275.000 (337 inwoners per 30.528 km²; 2003: 335 inwoners per km²). 2008: 10,4 miljoen bij een bevolkingsgroei van 0,12%.

Hiervan woonde in 1998 58% in Vlaanderen, 33% in Wallonië en 9% in de agglomeratie Brussel. De verstedelijking heeft zich ver doorgezet, in 2003 woonde 96,5% in stedelijk gebied tegen 3,5% in landelijk gebied.

België is een van de dichtstbevolkte staten van de wereld. De regionale dichtheids-verschillen hangen samen met de fysische gesteldheid. Zo zijn de Ardennen en de Condroz veel dunner bevolkt dan het landelijk gemiddelde, terwijl de meest geïndustrialiseerde en stedelijke regio’s (de Waalse industrie-as en de ‘Vlaamse ruit’; Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven) meer dan 1000 inw./km² tellen. Het Brussels gewest heeft zelfs bijna 6000 inw./km².

Bevolkingsspreiding:
Het grootste gedeelte van de Vlaamse bevolking leeft in het gebied dat gevormd wordt door de driehoek Antwerpen – Brussel – Leuven. In Wallonië is de bevolkingsdichtheid het grootst op de industrie-as Bergen – Charleroi – Luik. Ten zuiden van deze as is de bevolkingsdichtheid kleiner. De vijf grootste stedelijke agglomeraties herbergen ruim 20 % van de Belgische bevolking. (Bron: België Landenoriëntatie, EVD)

Bevolkingsgroei
Historisch gezien is de periode 1880-1910 de belangrijkste geweest voor de bevolkingsgroei. In 1829 telde België 3,9 miljoen inwoners, in 1880 waren dat er 5,5 miljoen, in 1910 ca. 7,4 miljoen en in 1947 8,5 miljoen.

Sinds het begin van de jaren zeventig is er een vertraging van het groeitempo te zien. In de periode 1990-2000 nam de bevolking gemiddeld met slechts ca. 0,3% per jaar toe.

Bevolkingsontwikkeling van België volgens de Volkstellingen

Bevolkingsontwikkeling van België volgens de Volkstellingen

Zie ook ons artikel over de volkstellingen in Belgie.

Door een afname van het geboortecijfer is de natuurlijke aanwas vrijwel 0 (0,8 per 1000 inw. in 2000). Samen met het lage sterftecijfer en de hoge gemiddelde levensverwachting heeft dit geleid tot een sterke vergrijzing van de bevolking.

Leeftijdsopbouw bevolking (2003)

Leeftijd Percentage van de bevolking

  • 0 – 15 jaar 17,4
  • 15 – 24 jaar 12,1
  • 25 – 49 jaar 36,2
  • 50 – 64 jaar 17,3
  • 65 – 79 jaar 13
  • 80 jaar en ouder  4,0

(Bron: NIS 2004)

Bevolkingssamenstelling (2003)

Bevolkingsgroep Percentage van de bevolking

  • Vlamingen 58
  • Walen 31
  • Overigen 11

(Bron: Indexmundi 2004)

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *