Volkslied Vlaamse gemeenschap

Thema’s > Volkslied Vlaamse gemeenschap.

Naast het Belgisch volkslied is er nog het Vlaams volkslied: De Vlaamse Leeuw.

De Vlaamse leeuw is sinds 1985 het officiële volkslied van de Vlaamse Gemeenschap . Het lied is in juli 1845 geschreven door Hippoliet Van Peene (1811-1864) en gecomponeerd door Karel Miry (1823-1889).

De Vlaamse leeuw is een strijdlied uit het midden van de 19de eeuw zoals die ook in Frankrijk met de Marseillaise en in Duitsland ( Sie sollen ihn nicht haben den freien Deutchen Rhein) weerklonk.

Zij zullen hem niet temmen de fiere Vlaamse Leeuw
Al dreigen zij zijn vrijheid met kluisters en geschreeuw.
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.

De tijd verslindt de steden geen tronen blijven staan:
De legerbenden sneven een volk zal nooit vergaan.
De vijand trekt te velde omringd van doodsgevaar.
Wij lachen met zijn woede de Vlaamse Leeuw is daar
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.

Hij strijdt nu duizend jaren voor vrijheid land en God;
En nog zijn zijne krachten in al haar jeugdgenot.
Als zij hem machteloos denken en tergen met een schop
Dan richt hij zich bedreigend en vrees’lijk voor hen op.
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.

Wee hem de onbezonnen’ die vals en vol verraad
De Vlaamse Leeuw komt strelen en trouweloos hem slaat.
Geen enkle handbeweging die hij uit ‘t oog verliest:
En voelt hij zich getroffen hij stelt zijn maan en briest.
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.

Het wraaksein is gegeven hij is hun tergen moe;
Met vuur in’t oog met woede springt hij den vijand toe.
Hij scheurt vernielt verplettert bedekt met bloed en slijk
En zegepralend grijnst hij op’s vijands trillend lijk.
Zij zullen hem niet temmen zolang een Vlaming leeft
Zolang de Leeuw kan klauwen zolang hij tanden heeft.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *