Aids en HİV-Infecties in Belgie

De meeste mensen met hiv in België hebben geen aids. Zij zijn sero- of hiv-positief. Dat wil zeggen dat ze drager zijn van het hiv-virus. Dankzij hiv-medicatie werkt hun afweersysteem goed en leiden zij een normaal leven.

Sinds het begin van de HIV-epidemie tot en met 31 december 2005 werd in België bij 19.070 personen de diagnose van HIV-infectie gesteld. In de loop van de laatste twintig jaar (1986-2005) is het aantal nieuwe HIVdiagnoses toegenomen van gemiddeld ongeveer 1,8 à 2,9 gevallen per dag. In 2014 noteerde het WIV 1.039 nieuwe hiv-diagnoses. Dat brengt het aantal nieuwe diagnoses met hiv op 2,8 per dag. In vergelijking met het totaal aantal nieuwe diagnoses in 2013 zien we een daling met 8%.

Tussen 1997 en 2005 ziet men een stijging in het aantal gediagnosticeerde HIV-infecties van 53%. We komen van 700 gevallen in 1997 en zien 1072 gevallen in 2005. Deze stijging was vooral uitgesproken tussen 1997 en 2000 (+36%); daarna is de stijging meer gematigd.

Wat de verdeling betreft naargelang leeftijdsgroep en geslacht, is er nauwelijks verandering vastgesteld in 2005 in vergelijking met 2004; de proportie vrouwen onder de gevallen gediagnosticeerd in 2005 bedraagt 41,5%. In de evolutie naar leeftijd over twintig jaar zijn de recent gediagnosticeerde personen iets ouder in vergelijking met de personen gediagnosticeerd in het begin van de epidemie.

Bij de Belgische HIV-geïnfecteerden vinden we gemiddeld vier maal meer mannen dan vrouwen. Bij de Belgische mannen gediagnosticeerd sinds 2000 blijken de homo-en biseksuele contacten de meest waarschijnlijke overdrachtswijze te zijn (67,5%). Bij de Belgische vrouwen zijn het overwegend de heteroseksuele contacten die als overdrachtswijze vermeld worden (82,7%). Ongeveer 4,3% van de patiënten zijn intraveneuze druggebruikers. Deze groep is  relatief belangrijker in Wallonië dan in Brussel en Vlaanderen.

In dalende volgorde tellen het Gewest Brussel, de provincies Antwerpen, Luik, Waals-Brabant, VlaamsBrabant en Henegouwen de meeste geïnfecteerden per inwoners.

Bronnen:

  • http://www.levenmethiv.be
  • ‘Epidemiologie van AIDS en HIV-infectie in België. Toestand op 31 december 2005’ en ‘Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België, toestand op 31 december 2014’ van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Dienst epidemiologie (WIV).
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *