Averbode

Plaatsen > Averbode

De Abdij van Averbode werd in 1135 gesticht op initiatief van Arnold II graaf van Loon .

Het is een abdij van de Premonstratenzers ook Norbertijnen of Witheren genoemd.

In de beginjaren overleeft de kloostergemeenschap die oorspronkelijk uit mannen en vrouwen bestond door landbouw waarbij de Norbertijnen hulp krijgen van lekenbroeders. De zusters verhuizen aan het begin van de 13e eeuw naar een eigen abdij (Keizerbos). Deze gemeenschap blijft tot 1796 bestaan.

De kerk en het abdijgebouw worden in 1499 door blikseminslag zwaar beschadigd. Tijdens de 16e eeuw moeten de Norbertijnen verscheidene keren een veilig onderkomen zoeken in hun refugehuis van Diest en later Averbode verlaten om zich eerst in Sint-Truiden daarna in Diest te vestigen. In 1604 laten de omstandigheden het toe om terug te keren.

In 1648 voltooien Norbertijnen de bouw van een bedevaartskapel in Kortenbos bij Sint-Truiden .

De Fransen schaffen in 1796 bijna alle kloosters en abdijen af; de abdij wordt verkocht en het klooster afgebroken. In 1802 verwerven de Norbertijnen de abdij opnieuw en na de onafhankelijkheid van België in 1830 hervat het kloosterleven in Averbode. Op het einde van de 19e eeuw leggen de broeders zich toe op drukkers- en uitgeversactiviteiten en het aantal leden van de gemeenschap neemt in die periode sterk toe. In 1942 telt de gemeenschap 230 leden. In hetzelfde jaar wordt het hele complex behalve de kerk door brand vernield.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn de Norbertijnen actief in het onderwijs door het stichten van colleges voor middelbaar onderwijs. In 1996 verkoopt men de drukkerij.

Tegenwoordig (2004) vind je in de abdij een gastenkwartier een bibliotheek en een bezinningscentrum. De gemeenschap telt 92 leden waarvan er 39 in de abdij leven en werken.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *