Watertourisme

Thema’s > Watertoerisme

Watertoerisme in België: Algemene informatie bestemd voor buitenlandse pleziervaarders
Het huidige scheepvaartwegennet (kaart in PDF, 338kB)is 1 532 km lang. Hij kan globaal worden ingedeeld als volgt:

  • drie grote radiale wegen of assen die de industriegebieden met de havens verbinden, namelijk:
  • de as Antwerpen-Liège, via het Alberkanaal;de as Antwerpen-Brussel-Charleroi, via de Zeeschelde, het Zeekanaal en het kanaal Brussel-Charleroide as Antwerpen-Gent-Borinage, via de Schelde en het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes
  • twee grote transversale assen:
  • de noordelijke, die de havens van de kust, Gent en Antwerpen met de haven van Luik verbindt,
  • de zuidelijke, die Duinkerken met Luik verbindt via Lille, Mons en Namen en op Belgisch grondgebied gevormd wordt door het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes, het kanaal van het Centrum, de Samber en de Maas.

De scheepvaartwegen worden in het noorden van het land door het Vlaams Gewest beheerd en in het zuiden door het Waals Gewest; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beheert 14km, vanaf de sluis te Anderlecht op het kanaal van Charleroi naar Brussel tot de brug te Vilvoorde op het kanaal van Brussel naar de Schelde. De Gewesten zijn bevoegd voor het beheer van de scheepvaartwegen (bedieningsuren van kunstwerken, snelheidsvakken voor het varen met hoge snelheid, uitreiking van vergunningen voor het rijden met een voertuig op de jaagpaden, plaatsen waar het stilliggen van vaartuigen toegelaten is, bericht aan de schipperij, watersportmanifestaties op de scheepvaartwegen, onderhoud en herstelling van kunstwerken, scheepvaartstremming, enz.).

  • Waals gewest: Ministère wallon de l’Equipement et des Transports, Direction générale des Voies hydrauliques, Direction de la Coordination D 215, Boulevard du Nord 8, 5000 Namen, tel. 081 77 30 29 – fax 081 77 37 99 – e-mail: d215@met.wallonie.be
  • Vlaams Gewest: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Beleid Havens, Waterwegen en Zeewezen, Albert II-laan 20, bus 5, 1000 Brussel, tel. 02 553 77 66 – fax 02 553 77 35
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: Haven van Brussel, Redersplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 420 67 00 – fax 02 420 69 74

De bestuurders van buitenlandse plezierboten die over de waterweg België binnenkomen moeten zich bij hun aankomst aanmelden in het eerste ontvangstkantoor der scheepvaartrechten dat zij ontmoeten, om aldaar aangifte van aankomst in België te doen. Wanneer deze plezierboten België verlaten moeten de bestuurders ervan aangifte van vertrek doen aan de laatste sluis die zij ontmoeten. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse plezierboten die te water gelaten worden binnen het Belgische scheepvaartwegennet of die er uit getrokken worden.

Buitenlandse plezierboten die in het land van herkomst geïmmatriculeerd zijn, zijn vrijgesteld van de immatriculatieplaat voorzien in het Algemeen Reglement “Voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart (uitgever: Kluwer: ( ++ 32 2 402 77 50 – e-mail: info@kluwer.be ). In tegenovergesteld geval moet het pleziervaartuig in België worden geïmmatriculeerd (( ++ 32 2 277 31 11).

De bestuurders van buitenlandse plezierboten moeten in het bezit zijn van de scheepspapieren die door hun land van herkomst worden geëist.

De snelvarende buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren en op de voorsteven het letterteken van hun land van herkomst dragen. De lijst van de plaatsen, waar het toegelaten is om te varen met hoge snelheid, is verkrijgbaar bij de Gewesten.

In het Vlaams Gewest is een jaarlijkse waterwegenvignet verplicht voor alle pleziervaartuigen met een lengte van meer dan 6 meter. Ook voor de pleziervaartuigen kleiner of gelijk aan 6m die met hoge snelheid willen varen op de door het Vlaams Gewest aangeduide plaatsen, is een vignet nodig.

Een stuurbrevet voor de pleziervaart is verplicht voor het varen met een boot die 15 meter of langer is of die uitgerust is met een motor waarmee sneller dan 20km/u gevaren kan worden. Bepaalde buitenlandse certificaten zijn officieel in België erkend. Meer inlichtingen over de gelijkwaardigheid van de buitenlandse certificaten kunnen verkrijgen worden bij de Evaluatiecommissie (( ++ 32 2 277 35 32 – fax ++ 32 2 277 40 51).

De signalisatie op de Belgische scheepvaartwegen is gebaseerd op de aanbevelingen van de C.E.V.N.I.-code (Code européen des Voies navigables intérieures), uitgegeven door U.N. Publications, CH-Geneva 10 (fax ++ 22 917 00 27)

Vaartuigen die onder vreemde vlag varen in volle zee en in de Belgische zeewateren (de territoriale zee, de kusthavens, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Terneuzen-Gent alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten de documenten aan boord hebben die hun nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie), overeenkomstig de reglementering van hun land.

Het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen bepaalt ook dat alle varende plezierboten het volgende aan boord moeten hebben: één of meer pagaaien of roeispanen, voor iedere persoon aan boord, binnen handbereik, hetzij een reddingsgordel, een reddingskussen of een reddingsvest, een touw van 30 meter, één of meer meertouwen van 10 meter, een anker of een dreg, een hoosvat of een handpomp, een misthoorn of toeter, een goedgekeurde poederblusser indien de plezierboot van een motor is voorzien.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *