Gezondheidszorg

Thema’s > Gezondheidszorg

Een deel van de tekst die u hier wellicht eerder aantrof, is verwijderd wegens auteursrechtinbreuk. Wij hadden deze zonder toestemming overgenomen van Mister Media B.V. (www.mistermoney.nl).

Het peil van de gezondheidszorg vertoont, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht, een opgaande lijn. De zuigelingensterfte daalde sinds WO II tot 5 per 1000 levendgeborenen in 2000. In de periode 1960-80 verdubbelde het aantal artsen, tandartsen en apothekers. De gemiddelde levensverwachting bedroeg in 2000 78 jaar.

De eetgewoonten van de Belg zijn niet al te gezond: men gebruikt te veel vetten en suikers. Het gezondheidsbeleid is zich steeds meer gaan richten op de bejaarden, de gehandicapten en de geesteszieken. De overheidssteun komt zowel openbare als privé-instellingen ten goede. Het medische opleidingspeil is hoog en sterk gedifferentieerd.

Enkele academische ziekenhuizen (o.a. Leuven) genieten wereldfaam voor bepaalde specialisaties.

De ziektekostenverzekeringen in Nederland en België zijn zeer verschillend. In België wordt vooral via het Beveridge model gefinancierd terwijl dat in Nederland voornamelijk volgens Bismarck georganiseerd is.  Het Bismarckiaanse model is een verzekeringsmodel betaald door bijdragen op lonen. In tegenstelling tot dit ‘corporatistische model’ – het wordt tenslotte gedragen door werknemers en werkgevers – bestaat het model van Lord Beveridge. In dit model maken de ziektekostenverzekeringen deel uit van het staatssysteem van sociale zekerheid en wordt betaald met belastinggeld.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *