Europese Unie

Thema’s > Europese Unie

Benelux-Verdrag (1948)
Voor België begon de Europese integratie eigenlijk al tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen het met de regeringen van Luxemburg en Nederland de afspraak maakte om na het einde van de oorlog (op voornamelijk economisch gebied) te gaan samenwerken. Dit leidde tot de ondertekening van het Benelux-verdrag met Luxemburg en Nederland op 5 september 1944 waarin tot oprichting van een douane-unie tussen de drie landen werd besloten. Dit samenwerkingsverband ging op 1 januari 1948 van start.

EGKS (1951)
Al snel gingen er ook in de rest van Europa stemmen op tot integratie van de Europese staten. Op initiatief van Jean Monnet, directeur van het Franse Planbureau, deed de minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman in 1950 een voorstel tot de oprichting van een Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Voor België waren economische redenen zeer belangrijk bij het besluit om mee te doen aan deze gemeenschap. België was een land dat veel exporteerde en daarom baat had bij een stabiel en rustig Europa. Tijdens de onderhandelingen die zouden leiden tot de oprichting van de EGKS pleitten de Benelux-vertegenwoordigers vooral voor de oprichting van een Ministerraad en voor een Europees Hof van Justitie. Het EGKS-verdrag werd in 1951 ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.

Verdragen van Rome (1957)
Toen de EGKS een succes bleek te zijn, werden er verschillende plannen ontwikkeld voor verdere integratie binnen Europa. Eén voorstel kwam van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Beyen en de Belgische minister Spaak. Hun idee was de Europese economie in zijn geheel te integreren, zoals al eerder in de Benelux was gebeurd. Ook de Fransman Monnet, die het voorstel voor de EGKS had ontworpen, ontwikkelde een plan tot verdere integratie van de Europese economie. Hij pleitte voor de oprichting van een gemeenschap op het gebied van de kernenergie. Kolen werden namelijk langzamerhand een minder belangrijke energiebron, terwijl de kernenergie in opkomst was. Van de Amerikaanse bombardementen op de Japanse steden Nagasaki en Hiroshima had men echter wel geleerd dat kernenergie ook een zeer vernietigende werking kon hebben. Het was dus zeer belangrijk dat deze energiebron uitsluitend voor vreedzame doeleinden gebruikt zou worden. Deze Europese Gemeenschap voor de Atoomenergie die Monnet voorstelde zou hier dan ook voor moeten zorgen. Uiteindelijk werd in het Spaak Rapport de aanbeveling gedaan om, met uitzondering van de sector van de kernenergie, over te gaan tot algehele integratie van de Europese economie.

Op 25 maart 1957 werden in Rome de zogeheten Verdragen van Rome door de zes leden van de EGKS ondertekend, waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom) werden opgericht. De EEG zorgde voor de oprichting van een douane-unie tussen de zes landen, net als al eerder het geval was geweest tussen de leden van de Benelux. De doelstelling van de EEG ging echter verder. Het plan was te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke markt, waarin een vrij verkeer van goederen, personen, kapitaal en diensten zou bestaan.

EMU: In haar convergentieverslag van 1998 heeft de Europese Commissie onderzocht of de verschillende EU-lidstaten voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan de derde en laatste fase van de EMU (Economische en Monetaire Unie). De conclusie van de Commissie ten aanzien van België was dat het zijn buitensporige overheidstekort heeft gecorrigeerd en dat het zodoende aan de gestelde voorwaarden voldoet. België was dus klaar om deel te nemen aan de derde en laatste fase van de monetaire integratie. (Bron: Euro 1999, Europese Commissie)

West-Europese Unie (WEU):
België is lid van West-Europese Unie sinds deze werd opgericht in 1955.

Schengen:
Het Verdrag van Schengen is in België van kracht. Op 14 juni 1985 ondertekende België, samen met Duitsland, Frankrijk en de overige Benelux-landen, het Akkoord van Schengen.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *