Zele

Plaatsen > Zele

Zele ligt in de provincie Oost Vlaanderen in de driehoek Brussel, Gent, Antwerpen. Zele ligt tussen de Schelde en Durme en is 3.305 ha. groot. Zele wordt beschouwd als een van de mooiste plekjes, in het land van Dendermonde aan de rand van het Waasland.

St Ludgerus kerk in Zele.In 1999-2000 vierde de gemeente haar 1200 jarig bestaan. Zelen baseert zich op de stichting van een klooster te Werden in 799, dat zou uitgroeien tot de befaamde benedictijnenabdij aan de Roer. Karel de Grote steunde zijn zendingswerk financieel door hem het klooster van Lotusa (= Leuze, in Henegouwen) te schenken, met al de kerken en domeinen die van dat klooster afhingen. Deze schenking vond waarschijnlijk plaats in de periode tussen 787 en 805. Voor de viering van 1200 jaar Zele heeft de gemeente zich aangesloten bij de twaalfhonderdste verjaardag van de stichting (in 799) van de abdij van Werden in Rijnland-Westfalen.

Vroeger was Zele een textielcentrum met vlasteelt en –bewerkingen als belangrijkste inkomstenbron. In de zestiger jaren, onder meer door de oprichting van het bedrijventerrein kwam er in de gemeente veel industrie waravan de belangrijkste glasvezelweven, metaalnijverheid en drukkerijen zijn.

Bezienswaardigheden
De imposante, 59 meter hoge achthoekige toren van de Sint-Ludgeruskerk (26) heeft een klokvormige, getimmerde torenhelm en een opengewerkte lantaarn, terecht “het pronckstuck van den Lande van Dendermonde” genaamd. De laatbarokke kerk met evenwichtige siergevel naar het westen, dateert van 1699-1704 en werd ontworpen door de Dendermondse augustijnenbroeder Jan Vrijeels. Het warm interieur bezit kostbare kunstwerken: communiebank van Adriaan Nijs, koorgestoelte en preekstoel van Willem Kerricx, twee biechtstoelen van Adriaan en Philip Nijs, marmeren Madonnabeeld van Artus Quellijn de Oude, prachtig Van Peteghemorgel (1780). Verder waardevolle schilderijen (Gaspar de Craeyer, Jozef en Basiel De Loose). In een afzonderlijk lokaal worden de kunstschatten bewaard, waaronder een waardevolle collectie kerkelijke voorwerpen, vervaardigd uit edele metalen. Beschermd monument sinds 1942. In 2000 (t.g.v. 1200-jaar Zele) werd het interieur nog verrijkt met een eigentijds glasraam van Bavo Tiebos, gewijd aan Sint-Ludgerus.

Kerk van Zele-Heikant werd in 1854-55 gebouwd en toegewijd
aan St.-Jozef en St.-Antonius van Padua en door mgr. Delebecque ingezegend. Neogotische kerk met mooi interieur. Het orgel (L.Van Peteghem, 1823) is sinds 1980 beschermd als
monument.

Het “Schellebroeck” is een potpolder met een weids Scheldelandschap, werd aangelegd als een overloopgebied om bij te hoge waterstand het Scheldewater tijdelijk op te vangen. Zeer schilderachtig tijdens hooitijd.

De St.-Annakapel werd ingewijd op 12 mei 1878.Twee jaar later
werd de ommegang van O.-L.-Vrouw van Zeven Weeën ingezegend. In 1988 werd het gebouw grondig gerenoveerd. Tevens werden de zeven paalkapelletjes nieuw opgetrokken en de
plaasteren beeldengroepen vervangen door kunstvol houtsnijwerk van Edmond Poppe. De buurtgemeenschap ontving een oorkonde voor deze geslaagde restauratie vanwege het Verbond voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen.

Het monument van de oorlogsslachtoffers is een kunstwerk van beeldhouwer Aloïs De Beule (Zele 1861 – Gent 1935). Onthulling van het monument in 1923 ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers 1914–1918. Na W.O. II werd het monument uitgebreid. Aloïs De Beule liet talrijke religieuze en profane creaties na: beeldengroepen, kruiswegen, calvaries, H. Hartbeelden, Boerenkrijg– en oorlogsmonumenten. Hij ligt begraven op het “Campo Santo” te Sint-Amandsberg.

Het kasteel “Hof ten Goede”, omwald kasteel, schreef reeds geschiedenis onder Filips de Goede. Een deel van het dorp en ook het kasteel werden in 1452 in brand gestoken gedurende de strijd tussen Gentse opstandelingen en het leger van de Graaf van Vlaanderen. De oostervleugel heeft nog grotendeels zijn middeleeuwse bouwtrant bewaard. Het kasteel werd grondig verbouwd omstreeks 1840 door architect L. Minard (beschermd monument 1997).
 

Share

1 thought on “Zele

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *