Veurne

Plaatsen > Veurne

De historische stad Veurne is het hart van Veurne-Ambacht.

De stad is van oudsher het centrum van deze streek, niet alleen cultureel, maar ook door voorzieningen op het vlak van onderwijs, administratie, gezondheidszorg, bedrijvigheid, bankwezen en niet te vergeten het relatief grote aantal winkels. Sinds mensenheugenis vindt hier en op de belendende Appelmarkt elke woensdagmorgen een drukbezochte markt plaats, waar eens te meer de aantrekkingskracht van Veurne als centrum- en inkoopstad blijkt.

De gemeente Veurne omvat de woonkernen

 • Avekapelle,
 • Booitshoeke,
 • Bulskamp,
 • De Moeren,
 • Eggewaartskapelle,
 • Houtem,
 • Steenkerke,
 • Vinkem,
 • Veurne,
 • Wulveringem en
 • Zoutenaaie.

Een groot deel van het grondgebied is landelijk en dan ook dun bevolkt. De deelgemeenten hebben hun aantrekkingskracht voor een groot stuk te danken aan hun vaak waardevol agrarisch landschap, waartussen de schilderachtige dorpen en oude hoeven gezaaid liggen. De gemeente Veurne heeft een totale oppervlakte van 9633 hectare.

Veurne is ontstaan rond een burcht, opgericht ter verdediging tegen de Noormannen op het einde van de 9de eeuw. Daarna werd het één der best versterkte plaatsen in het graafschap Vlaanderen. De gemeenschap, die rond de burcht was komen wonen, verkreeg in de 12de eeuw stadsrechten. In het Stadspark bevindt zich nog steeds de mote (burchtwarande).

Veurne nam in de 12de en 13de eeuw actief deel aan het economisch leven. De stad was lid van de Londense Hanze, een groepering van Vlaamse steden, die handel dreven met Londen. Door een breuk in de Vlaams-Engelse betrekkingen (1270) kwam Veurne in een crisisperiode terecht, die aansleepte tot het einde van de 16de eeuw. De stedelingen hielden er de spotnaam van “Veurnse Slapers” aan over.

In de 15de en 16de eeuw werd de streek geteisterd door tal van oorlogen. Zo gingen heel wat kunstwerken in kloosters en kerken verloren door de vernielingen van beeldenstormers en gereformeerden. Nochtans heeft men in de 15de eeuw nog de bouw van het Spaans Paviljoen aangevat. De hoektoren, het donjongedeelte, werd gebouwd ca. 1450 als stadhuis van Veurne. De vleugel in de Ooststraat werd aangebouwd ca. 1530. Later werd het gebouw het hoofdkwartier van de Spaanse officieren in de 17de eeuw, vandaar de naam.

Bezienswaardigheden
Het Westhoek natuurreservaat is 340 ha groot, en maakt deel uit van de grootste aaneengesloten duinengordel van België. Samen met de Krakeelduinen, het Calmeynbos, de Oosthoekduinen en het franse duinengebied Le Perroquet vormt dit een zeer waardevol natuurgebied.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat reeds in 1935 het natuurgebied beschermd werd.

De zandduinen zijn kalkrijk, wat een bijzondere fauna en flora tot gevolg heeft. Sinds de jaren 70 heeft het gebied te lijden van verdroging ten gevolge wan de waterwinning in nabijgelegen gebieden. Een aantal zeldzame planten- en dierensoorten zijn hierdoor met uitsterven bedreigd.

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *