Panne, de

Plaatsen > De Panne

De slufters in De Panne

In het deelgebied ‘De Westhoek’ van het Vlaams Natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne’ kan je sinds 2004 twee heuse ‘slufters’ bewonderen. Slufters zijn natuurlijke inhammen in de duinen waar de zee bij springtij (in combinatie met een hevige westenwind) de open plaatsen in de duinen met zout water overvloeit. Daarmee krijgen de duinen ook aanvoer van vers zand. Er ontstaat een levendig duinengebied met begroeide en onbegroeide delen, droge en natte, kalkrijke en kalkarme, humusrijke en humusarme grond. Deze overgangen leveren een heel typische flora en fauna op. De duinen vormden eeuwenlang een natuurlijke bescherming voor onze kustvlakte. De mens kwam echter dichter bij zee wonen en bouwde kustversterkingen. Zo kregen bijvoorbeeld de voorduinen van De Westhoek in De Panne ‘betonnen voeten’. Het natuurlijk proces van duinvorming en duinafbraak in de slufters werd hierdoor verstoord.

Na jarenlang overleg en onderzoek en in samenspraak met de bewoners van De Panne werd in 2004 de betonnen duinvoet voor het Westhoekreservaat op twee plaatsen doorbroken. Evenveel brugjes zorgen ervoor dat de wandelaar in alle veiligheid zijn weg kan vervolgen. Sindsdien kwam de zee al meerdere malen even piepen in de duinen. Na enkele dagen verdwijnt het zeewater. Door spontane afzetting van zand is de ingang van de tweede en kleinste slufter sinds het voorjaar van 2005 volledig verzand.

Enkele jaren terug kende de natuurlijke slufter in het Franse duingebied ‘Dune du Perroquet’ dezelfde evolutie. De Franse beheerders beramen zich net als hun Vlaamse collega’s over de vraag of ze moeten tussenkomen in de natuurlijke opbouw- en afbraakprocessen van de zee en de slufters terug vrij maken. Het antwoord is niet zo simpel, gezien de inspanningen die aan beide kanten van de grens worden geleverd om het strand manueel te reinigen en op die manier net de duinvorming te stimuleren. Aan Franse zijde is nog geen beslissing genomen, maar in Belgie zal de Vlaamse overheid kiezen om de slufters terug te openen om de gemaakte investering te vrijwaren.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *