Leie

Plaatsen > Rivieren > Leie

De Leie is een vlakterivier met een regenwaterregime. Het verval is gering en de stroomsnelheid varieert veel en snel met de hoeveelheid neerslag. 

De Leie wordt gekarakteriseerd door lage oevers en meersen over een groot deel van haar verloop. 

De rivier ontspringt op een hoogte van ongeveer 100 m bij het Franse stadje Lisbourg, in de noordelijke heuvels van Artois. Vanaf Aire-sur-la-Lys (Fr.) is de Leie bevaarbaar gemaakt voor schepen tot 350 ton. Vanaf Deûlémont (Fr.) is ze gekanaliseerd om schepen tot 1350 ton toe te laten. In Deinze wordt ongeveer twee derde van het het water van de Leie afgeleid via het Afleidingskanaal van de Leie. De Leie is dan ook een belangrijke scheepvaartas in de Seine-Scheldeverbinding.

De verbredings- en verdiepingswerken om een maximale scheepvaart mogelijk te maken, laten hun sporen na, met afgesneden meanders als littekens in het landschap. Het 16,5 km lange Kanaal Roeselare-Leie verbindt Roeselare met de Leie in Ooigem. Het kanaal wordt gevoed met Leiewater dat in Ooigem opgepompt wordt. Enkel tijdens langdurige regens en hoge waterstanden komt er ook Mandelwater in het kanaal.

Het Leiebekken heeft een totale oppervlakte van 983 km2 in Vlaanderen (85% West-Vlaanderen, 15% Oost-Vlaanderen). In het grensoverschrijdend gebied van Rijsel tot Kortrijk is er een hoge bevolkingsdichtheid en grote verstedelijking. De meest verstedelijkte gebieden zijn ook de meest geïndustrialiseerde. De vestiging van bepaalde industrieën is al vrij oud: steenkoolwinning in het Franse mijnbekken, textielindustrie (vooral op basis van vlas), steenbakkerijen en brouwerijen,

Meer recent ontwikkelden er zich de chemische-, metaal-, papier- en voedingsindustrie. Deze brengen opnieuw een vervuiling met zich mee. Bovendien gebruiken ze meer grondwater dan op natuurlijke manier kan worden aangevuld. De lozingen van huis-houdelijk afvalwater volgen er elkaar snel op. Vooral in de grensgebieden is er nog veel werk aan de winkel. Maar ook de Mandel (op Vlaams grondgebied de belangrijkste zijrivier van de Leie) krijgt het zwaar te verduren: van de meeste gemeenten waar ze doorstroomt, bedraagt de zuiveringsgraad nog geen 50%. 

Ook de landbouw is belangrijk in het Leiebekken, vooral in het noorden is deze sector zeer intensief. Het Europees epicentrum van de groenteteelt voor de diepvriesgroente-industrie bevindt zich grotendeels in dit bekken. Al enkele jaren zet ook de sterke opgang van de industriële veeteelt het leefmilieu onder druk. Toch herbergt de Leievallei nog heel wat waardevolle natuurelementen. De waterlopen banen zich als groen omzoomde linten een weg door het landschap. De laaggelegen weiden zijn een standplaats van heel wat zeldzame plantensoorten. De afgesneden meanders zijn vaak nog pareltjes van Moeder Natuur. 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *