Herzele

Plaatsen > Herzele

De burcht van Herzele staat symbool voor de heerlijkheid ‘Hersele’, één van de belangrijkste heerlijkheden van het ‘Land Van Aelst’. De Heren van Herzele golden als een
voornaam geslacht die het waterkasteel bewoonden.
Eeuwenlang wordt de heerlijkheid Herzele bestuurd vanuit dit domein.

Vermoedelijk situeert de oprichtingsdatum van de burcht zich begin 7e eeuw. In de 11de eeuw wordt het kasteel versterkt en opgetrokken in steen, derwijze dat het volgens de regels van de toen heersende krijgskunst voldoende bescherming bood.
In 1096 trekt Franco, Heer van Herzele, op kruisvaart naar het Heilig land. Waarschijnlijk liet hij de versterkingswerken uitvoeren, alvorens hij zijn familie en hofhouding achterliet.

In Herzele werden er in 1381, tussen de Graaf van Vlaanderen en de Gentenaars gevechten geleverd. Het kasteel, bewoond door burchtheer Seger, wordt vernietigd en de aangrenzende kerk met de omringende huizen worden in brand gestoken.
Jan Van Roubaix herbouwt het kasteel in de jaren 1400.
In 1579 wordt het lot van het kasteel definitief bezegeld. Het wordt door Spaanse kanonnen in puin geschoten en onbewoonbaar gemaakt. Alleen de huidige toren bleef gespaard. 

De puinen van de burchtruïne en omliggende weide worden geclasseerd als beschermd monument en landschap (K.B. 6 juli 1957). De gemeente Herzele koopt het aan in 1969. 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *