Essen

Plaatsen > Essen

Essen is een gemeente en een woonkern in de provincie Antwerpen

Essen, in het uiterste noorden van de Kempen, vormt een groene oase van rust. De uitgestrekte natuurgebieden nodigen uit tot uren wandelen en fietsen. Onderweg moet je zeker even halt houden bij het Karrenmuseum. Het museum brengt de wereld van je overgrootouders tot leven met glimmende koetsen, een smidse en een oude zagerij. 

De plaatsnaam “Esschen” verschijnt voor het eerst in een plaatselijke oorkonde uit 1146. Berner van Rysbergen schenkt zijn vrijgoed Esschen in 1159 aan de abdij van Tongerlo: zo ontstond uit Nispen de heerlijkheid “Esschen-Kalmthout”, die zes eeuwen lang kloostergoed bleef. Tot in 1789 werd de heerlijkheid door een schepenbank bestuurd en werd er recht gesproken naar aloude keuren.

Een restant van de oude abdijhoeven – die jammer genoeg stilaan verdwijnen – is de “Kiekenhoeve’, nu een restaurant-taverne. Pater Provisor woonde op het landgoed “De Greef’ en verpachtte de rijke turfvelden. Vele hedendaagse toponiemen (“De Vleet”, “Moerven”, “Papenmoer”) evenals de nog bestaande turfvaarten stammen nog uit die voorbije tijden.

Tot eind 19e eeuw waren landbouw en veeteelt de belangrijkste bestaansmiddelen. In de eerste helft van de 20e eeuw trokken arbeiders naar de Antwerpse haven om hun brood te verdienen. Na de noordwaartse expansie van de haven, verschaft ze ook nu nog werk aan vele Essenaren, onder meer in de chemische bedrijven.

In Wildert ligt de Bakkersmolen, de jongste windmolen van Vlaanderen met een bakkerij- en stoommuseum.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *