Ekeren

Plaatsen > Ekeren

Ekeren is een district van de gemeente Antwerpen. Ekeren heeft tegenwoordig ongeveer 22.250 inwoners op een oppervlakte van 806 77 ha. Honderden jaren terug was het grondgebied van Ekeren veel uitgestrekter dan nu.

Heerlijkheid Ekeren
Het grondgebied van de oude heerlijkheid Ekeren omvatte het huidige district Ekeren de gemeenten Hoevenen Brasschaat en Kapellen met nog een stuk gebied dat thans aan de kernstad Antwerpen behoort. De heerlijkheid was één der grootste van het hertogdom Brabant. De oudste vermelding van Ekeren dateert van het jaar 1155. Op het einde van de 15e eeuw was Ekeren verdeeld onder drie heren. In het begin van de 16e eeuw trad daar verandering in. De samenvoeging van het ganse grondgebied werd door aankoop een voldongen feit.

Gemeente Ekeren
De Franse revolutie op het einde van de 18e eeuw stelde een einde aan de oude instellingen. Onder de nieuwe bewindhebbers werd Ekeren een gemeente en ressorteerde onder het Département des deux-Nêthes. In 1795 werd Hoevenen zelfstandig maar van 1828 tot einde 1865 kwam deze gemeente enige jaren terug bij Ekeren. Kapellen scheidde af in 1801. Brasschaat volgde dit voorbeeld in 1830. Door de uitbreiding van de haven werd op 22 maart 1929 opnieuw een groot grondgebied afgestaan ditmaal aan de stad Antwerpen.

District Ekeren
Op 1 januari 1983 houdt de zelfstandige gemeente Ekeren op te bestaan. Het grootste gedeelte wordt bij de stad Antwerpen gevoegd de rest bij de gemeente Kapellen. En sinds 1 januari 2001 is de eerste rechtstreeks verkozen districtsraad aan de slag. Deze districtsraad heeft beslissingsbevoegdheid over sport- jeugd- cultuur- en seniorenbeleid. Ook over de communicatie van het district de feestelijkheden en een gedeelte van de straat- en groenwerken kan de districtsraad nu beslissingen nemen. Over de andere domeinen kan de districtsraad adviezen geven.

Bezienswaardigheden

Historische gebouwen

 • Het Hof van Veltwijck
 • De Villa Geniets
 • De aloude Sint-Lambertuskerk
 • Hof De Bist
 • Hof van Moretus
 • Bistkapel

Monumenten Centrum

 • Akerbeeld
 • De Grote Zee Hof De Bist
 • Monument der gesneuvelden
 • Standbeeld Z.M. Leopold II
 • Het Hagelkruis
 • De Wachtende Muze

Monumenten Sint-Mariabrug

 • Beeld van O.L.-Vrouw
 • Beeld van het Heilig Hart
 • Monument voor de gesneuvelden

Bronnen
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *