Deelstaten

Thema’s > Deelstaten

Ingevolge de grondwetsherzieningen van 1970, 1980, 1988 en 1993 deelt de centrale Staat een steeds groter deel van de soevereiniteit met de gewesten en de gemeenschappen.

België telt drie gewesten:

  • het Vlaams Gewest,
  • het Waals Gewest en
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

met een eigen territorium, een eigen rechtstreeks verkozen parlement en een eigen regering, en eigen, toegewezen bevoegdheden. De belangrijkste gewestbevoegdheden zijn: economisch beleid, buitenlandse handel, landbouw, tewerkstelling, ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuurbehoud, huisvesting, openbare werken, vervoer (behalve de spoorwegen), de organisatie van het lokale bestuur. De bevoegdheden van het Vlaams Gewest worden uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschap, zodat die feitelijk (maar niet juridisch) gefuseerd zijn.

Er zijn ook drie gemeenschappen:

  • de Vlaamse Gemeenschap,
  • de Franse Gemeenschap en de
  • Duitstalige Gemeenschap,

die bevoegd zijn voor resp. het Nederlandse taalgebied en de Nederlandstaligen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Franse taalgebied en de Franstaligen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en het Duitse taalgebied. Zij hebben elk een parlement en een regering. De toegewezen bevoegdheden van de gemeenschappen zijn in hoofdzaak het onderwijsbeleid, het cultuurbeleid en de zgn. persoonsgebonden aangelegenheden (welzijns- en gezondheidsbeleid). Zie ook Gemeenschap.

Elke Gemeenschap en elk Gewest beschikt over een eigen rechtstreeks verkozen parlement en een eigen regering. De Vlaamse Overheid bestaat uit de Vlaamse Raad, de Vlaamse regering, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse openbare instellingen.

Het parlement van — de heet:

In het geval van Vlaanderen is er maar een parlement voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Dat is het gevolg van de bijzondere kijk van de Vlamingen op de door hen nagestreefde zelfstandigheid. Al in een vroeg stadium heeft Vlaanderen ervoor gekozen de Gemeenschap (=Vlaanderen + Brussel) op de eerste plaats te laten komen. Vlaanderen heeft de band met de Brusselse Vlamingen steeds willen behouden. Om die band ook politiek te vertalen werden de Raad van de Vlaamse Gemeenschap met die van het Vlaamse Gewest samengevoegd tot een Vlaamse Raad. Er bestaat ook maar een Vlaamse Regering. Om dezelfde reden heeft Vlaanderen als hoofdstad Brussel gekozen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *